Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Nowy polski preparat biobójczy do walki z COVID-19

Nowy polski preparat biobójczy do walki z COVID-19

Biomass Energy Project S.A. otrzymała pozwolenie na udostępnianie i stosowanie opracowanego przez spółkę produktu biobójczego SEPTOVIR OXY 800. Płyn jest uniwersalny, całkowicie biodegradowalny oraz przystępny cenowo. Wszystko to sprawia, że doskonale sprawdzi się w walce z pandemią koronawirusa. Decyzję na temat umożliwienia sprzedaży preparatu wydał Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Postanowienie jest potwierdzeniem zaangażowania firmy w rozwój technologii medycznych oraz jej kompetencji w tym zakresie.

Podejmowane przez nas działania mają na celu stworzenie kompleksowej propozycji rozwiązań medycznych w walce z COVID-19. W swojej ofercie mamy Modułowe Jednostki Szpitalne, urządzenia do telemonitoringu pacjentów czy zamgławiacze. SEPTOVIR OXY jest więc doskonałym uzupełnieniem naszego portfolio produktów. Płyn jest w postaci gotowej do użycia i ma wiele zastosowań. Można wykorzystać go do dezynfekcji między innymi ścian, podłóg, sufitów, wszystkich powierzchni porowatych i nieporowatych, mających i nie mających kontaktu z żywnością, urządzeń, rurociągów, środków transportu, miejsc przechowywania żywności oraz pasz i wiele innych, mówi Jerzy Drożniewski, Prezes Zarządu Biomass Energy Project.

Uniwersalny polski produkt biobójczy

SEPTOVIR OXY 800 jest płynem biobójczym o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni za pomocą generatora pary w pomieszczeniach zamkniętych. Jest to wysoce skuteczny dezynfekujący m.in. w pomieszczeniach przemysłowych, instytucjonalnych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach prywatnych czy pomieszczeniach medycznych.

Zaletą produktu jest konkurencyjność cenowa, możliwość masowego stosowania oraz pełna biodegradowalność.

Pełna sterylizacja różnorodnych powierzchni

Użycie płynu SEPTOVIR OXY 800 za pomocą generatorów i rozpylaczy pary, przy pomocy którego tworzy się mgła oparów preparatu umożliwia sterylizacje powierzchni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Środek doskonale sprawdzi się przy dezynfekcji powierzchni metalowych plastikowych oraz materiałów porowatych.

Płyn SEPTOVIR OXY 800 będzie wytwarzany w oparciu o własne moce produkcyjne Biomass Energy Project. Spółka zakłada dystrybucję środka w opakowaniach o pojemności 1, 5 i 10 litrów. Oferowany będzie podmiotom z rynku medycznego, instytucjom publicznym i podmiotom prywatnym.

Produkt biobójczy SEPTOVIR OXY 800 został zaklasyfikowany do kategorii 1 grupy produktowej 2 oraz kategorii 1 grupy produktowej 4 wg załącznika V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, ( Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r. str. 1, z późn. zm.).