Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Biomass w Indonezji

Biomass w Indonezji

Zwiększamy swoje zaangażowanie w Indonezji. 

Po podpisaniu listu intencyjnego z firmą PT KEPULAVAN ENERGI LESTARI w sprawie nawiązania współpracy przy zakładaniu plantacji roślin energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem miskanta olbrzymiego, podpisaliśmy kolejny list intencyjny. Tym razem o współpracy dotyczącej uruchomienia na wyspie Seram w Indonezji Laboratorium Przemysłowego Mikrorozmnażania Roślin (in vitro) do wytwarzania sadzonek czterech gatunków roślin.

List intencyjny został podpisany z firmą PT TANI ENERGI LESTARI. Wartość transakcji związanej z podpisanym listem intencyjnym to ok. 2,0 mln USD. Jesteśmy uczestnikiem konsorcjum firm polskich, które dynamicznie realizują strategię zwiększania skali współpracy z krajami Azji Południowo-Wschodniej, a w szczególności z Indonezją. W ramach współpracy przewidziana jest także sprzedaż sadzonek miskanta olbrzymiego oraz biomasy do spalania w instalacjach na terenie Indonezji.

Zwiększamy swoje zaangażowanie w Indonezji

Seram przykładem

Projekt pilotażowy zakłada tworzenie plantacji roślin energetycznych - głównie miskanta olbrzymiego na wyspie Seram w archipelagu Moluki. Na obszarze 5000 ha utworzymy plantacje produkujące ok. 150 tys. ton biomasy rocznie. 
Do kolejnych zadań należeć będzie zagospodarowanie 20 000 ha pod uprawy wysokotowarowe, które stanowić będą bazę surowcową dla przyszłych baz magazynowo - przetwórczych, które wykorzystują wytwarzaną energię do procesów związanych z przetwórstwem płodów rolnych. 
Działalność na wyspie Seram ma być modelowym przykładem dla podobnych, Indonezyjskich wysp. Tania siła robocza, ulgi w prowadzeniu działalności, chęci ponownego zagospodarowania terenów będących aktualnie nieużytkami i powstanie specjalnej strefy ekonomicznej  mają ułatwić obecnie i w przyszłości procesy inwestowania. 

Własne uprawy

Kluczowym założeniem projektu jest produkowanie energii w oparciu o miejscowe i odnawialne źródła. Brak odpowiedniej infrastruktury jest w tej chwili jednym z głównych hamulców rozwojowych tego jednego z najdynamiczniej rozwijających się państw świata. Z naszego punktu widzenia jest to początek planowanego, dynamicznego wykorzystania bazy technologicznej i surowcowej, którą posiadamy. Na stworzenie swojej przewagi konkurencyjnej poświęciliśmy 3 lata pracy i pielęgnacji upraw. Istotnym elementem strategii naszego działania jest rozpoczęcie własnej działalności związanej z uprawą ziemi w Indonezji. Tworzyć będziemy plantacje specjalistyczne w kilku grupach rodzajowych: 

plantacje związane z tradycyjnymi uprawami, charakterystycznymi dla regionu, takimi jak uprawa kukurydzy, soji czy sorgo.

- plantacje roślin oleistych

- plantacje drzew szybkorosnących (melina, eukaliptus, teak)

- plantacje owoców egzotycznych

- plantacje przypraw oraz kawy

Posiadanie na terenie Indonezji laboratorium in vitro, które wykorzystywane będzie do produkcji sadzonek metodami mikrorozmnażania stanowi doskonałą bazę do zakładania plantacji matecznych, pozwalających zapewnić sobie źródło własnego materiału sadzeniowego. Dzięki temu w ciągu najbliższych kilku lat stworzymy ogromny potencjał produkcyjny i stabilne, stale rosnące dochody.