Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Biomass w Afryce

Biomass w Afryce

Z satysfakcją informujemy, że podpisaliśmy list intencyjny z Grupą Firm Doradczych Maroney (Maroney sp. z o.o. sp. k.).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z przedstawicielami rządów i przedsiębiorstw afrykańskich Grupa Firm Doradczych Maroney prowadzi aktywną współpracę w zakresie wymiany gospodarczej z wybranymi krajami Afryki. 

Podpisany list intencyjny dotyczy nawiązana współpracy mającej na celu zakładanie plantacji roślin energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem miskanta olbrzymiego, na terenie wybranych państw Afryki oraz uprawę gruntów pod te cele.  

W ramach kooperacji przewidziana jest także możliwość sprzedaży sadzonek miskanta olbrzymiego oraz biomasy do spalania w instalacjach na terenie Afryki. To już drugie istotne porozumienie zawarte w ostatnim czasie w sprawie wykorzystania istniejących w Polsce naszych plantacji. Poprzednie porozumienie (list intencyjny z dnia 2 grudnia 2013 roku) dotyczyło nawiązania współpracy z firmą indonezyjską PT KEPULAVAN ENERGI LESTARI.