Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Bezpieczne testowanie i kwalifikacja pacjentów  podstawą w ich dalszym efektywnym leczeniu

Bezpieczne testowanie i kwalifikacja pacjentów podstawą w ich dalszym efektywnym leczeniu

Reagując na powstałą w związku z pandemią koronawirusa sytuację, firma BEP MED CENTER, opracowała i skonstruowała prototyp Modułowych Jednostek Medycznych. To najnowocześniejsze rozwiązanie dla rozbudowy, bądź uzupełnienia infrastruktury szpitali. Jednym z możliwych zastosowań Jednostek, jest stworzenie dodatkowych pomieszczeń do tzw. triageu, tj. testowania i kwalifikacji pacjentów przy oddziale SOR, jeszcze przed wejściem do szpitala. Dzięki temu jesteśmy w stanie w znacznym stopniu ograniczyć transmisję wirusa i zabezpieczyć szpitale przed ewentualnym zamknięciem. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wyzwań związanych z nagłym wzrostem zachorowań, jak i przygotowaniem systemu lecznictwa na wszelkie zagrożenia w przyszłości.


COVID-19 i spowodowana wzrostem zakażeń wirusem pandemia, uwypukliła wiele problemów, z którymi borykają się służby medyczne w Polsce i na świecie. Mając odpowiednią wiedzę i zasoby postanowiliśmy wyjść naprzeciw wyzwaniu i opracowaliśmy koncepcję modułowego szpitala specjalistycznego, która w pełni odpowiada na wymagania związane m.in. z epidemią. W pełni autonomiczny, stworzony przez naszych polskich konstruktorów i konsultantów system pozwala w bardzo szybkim czasie stworzyć szpital z dowolnym układem oddziałów o praktycznie każdej specjalizacji. Rozwiązanie to znacznie podwyższa efektywności leczenia, mówi Jerzy Drożniewski, Prezes Zarządu BEP.

Minimalizacja ryzyka zakażeniem

Modułowe Jednostki Medyczne zaprojektowane są w taki sposób, że stanowią remedium na problem prowadzenia badań wstępnych pod kątem zakażenia przed wejściem na SOR. Dzięki prostemu i powtarzalnemu systemowi izolatek dla osób chorych i zakażonych, z możliwością zastosowania systemu filtrowania powietrza i komunikacji dwustronnej wideo, zmniejszają liczbę bezpośrednich kontaktów między chorymi i personelem medycznym do niezbędnego minimum.

Pomieszczenie poczekalni wyposażone jest w klimatyzację bądź systemy wentylacji powietrza wyposażone w filtry HEPA. Dodatkowo, dzięki zainstalowanym przegrodom pomiędzy oczekującymi pacjentami i systemowi dwustronnej komunikacji wideo, możliwe jest zdalne porozumiewanie się i przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, co ogranicza do minimum ryzyko transmisji zakażeń wirusowych na oddziale SOR. Izolatki natomiast posiadają możliwość instalowanie indywidualnych klimatyzatorów oraz systemów wentylacji.

Najnowsza technologia w służbie ochrony zdrowia

Możliwość zainstalowania systemu audio i wideo komunikacji dwustronnej z pacjentami w izolatkach dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. Monitory instalowane są również w poczekalni do celów przekazywania komunikatów.

Co więcej, standaryzacja wyposażenia, inteligentne rozwiązania, optymalizacja procesów, gwarantują wyjątkowo niskie koszty stworzenia szpitala per 1 łóżko szpitalne. Szacuje się, że koszt jednego miejsca jest o 1/3 niższy niż na klasycznym oddziale. Jednostkę taką, spółka BEP MED CENTER może zbudować w dowolnym miejscu w kraju i za granicą w krótkim czasie.

Więcej informacji:

Ewelina Kolad
Starszy Specjalista ds. PR
AHAVA PR Sp. z o.o.
tel: +48 510 291 250
email: ewelina.kolad@ahavapr.pl