Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Badania nad nowymi gatunkami

Badania nad nowymi gatunkami

W ramach naszych programów rozwojowych prowadzimy badania nad nowymi gatunkami roślin użytkowych . Opracowujemy również technologię ich namnażania wegetatywnego oraz metodami in vitro.

Zmierzamy do rozszerzenia naszej oferty produktowej. Prace koncentrują się w następujących grupach:

- sadzonki  roślin energetycznych

- sadzonki drzew szybkorosnących

- sadzonki roślin oleistych w zakresie ich zastosowania do produkcji paliw ekologicznych II generacji

- sadzonki tropikalnych roślin owocowych

Zwiększenie zasięgu naszego działania o rejony z klimatem subtropikalnym powoduje konieczność dostosowania oferty do nowych warunków klimatycznych. Chcemy wykorzystać w pełni otwierające się przed nami możliwości.

Temperatury pomiędzy 25 a 35 stopni Celsjusza, ilości opadów 1200-1600 mm rocznie oraz bogate w składniki mineralne gleby powulkaniczne tworzą idealne warunki naturalnej szklarni. Dzięki temu możemy maksymalnie wykorzystać potencjał wzrostowy roślin i osiągać plony na bardzo wysokim poziomie.

Jakość materiału sadzeniowego odgrywa również ogromną rolę i pozwala na osiąganie doskonałego efektu, tworząc  tym samym nowy, ogromny rynek zbytu dla naszych produktów.