Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Granty tylko dla najlepszych

Granty tylko dla najlepszych

Z satysfakcją informujemy, że otrzymaliśmy grant na zwrot wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku dla firm starających się o dotacje z Programu Europejskiego Horyzont 2020. Środki wykorzystamy na rozbudowę innowacyjnej technologii Mobilnego Laboratorium Mikronamnażania roślin.

Wysokość przyznanego grantu to 46 400,00 zł.