Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Dystrybucja szczepionek VeroCell oraz CoronaVac

Dystrybucja szczepionek VeroCell oraz CoronaVac

Podpisano list intencyjny firmą Zhejiang United Enterprise Supply Chain Managment Co.Ltd z siedzibą w Zhoushan , Chiny w sprawie dystrybucji chińskich szczepionek przeciw Covid 19. Firma Zhejiang United Enterprise Supply Chain Managment Co.Ltd jest spółka zależną koncernu Sinopharm.
Strony zgodnie oświadczają, że ich wspólną intencją jest dystrybucja chińskich szczepionek wyprodukowanych w celu zwalczania choroby Covid 19 wywołanej przez wirus SARS – COV2. W celu realizacji zadania, o którym mowa , Strony dołożą należytej staranności aby wprowadzić do obrotu szczepionki:
- VeroCell produkowanej przez Sinopharm China Biopharmaceutical Group oraz
- CoronaVac produkowanej przez Kexing Holding Biotechnology Co., Ltd.
Realizacja celu określonego w tym liście nastąpi przez wspólne złożenie listów intencyjnych do Ministerstw Zdrowia krajów w nim wymienionych prezentujących ofertę dostawy wyżej wymienionych szczepionek, szczegółową informację o dostarczanych szczepionkach oraz warunki handlowe ewentualnej dostawy.
Biomass wyraża zgodę na złożenie listu, o którym mowa w treści niniejszego listu indywidualnie przez Dostawcę pod warunkiem wskazania w liście informacji, iż Dostawca będzie współpracował z Biomass przy dostawie szczepionek.
Strony zgodnie ustaliły, że na zasadach określonych w tym liście , listy intencyjne złożą do organów decydujących o nabyciu szczepionek następujących Państw:
1_ Grecji,
2_ Szwajcarii,
3_ Ugandy,
4_ Polski

Światowa Organizacja Zdrowia _WHO_ 7-go maja dopuściła do użytku szczepionkę chroniącą przed COVID-19 chińskiej firmy Sinopharm. To pierwsza zaaprobowana przez WHO szczepionka na koronawirusa niewyprodukowana na Zachodzie i pierwszy przypadek, gdy WHO tymczasowo zatwierdziła do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną.
Zatwierdzenie szczepionki przez WHO oznacza, że organizacja ta uznała preparat za skuteczny i bezpieczny, a zatem może on zostać włączony do programu COVAX, gwarantującego dostawy szczepionek do państw rozwijających się.
Aprobata WHO może zwiększyć zaufanie do chińskiego preparatu, którego już ponad 100 mln dawek sprzedano do 40 krajów. Koncern Sinopharm planuje produkowanie 3 mld szczepionek rocznie , co oznacza iż będzie on największym w świecie ich producentem. Oczekiwane jest też wkrótce dopuszczenie stosowania tej szczepionki przez Europejską Agencję Medyczną