Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Zakończenie budowy pierwszego etapu modułowego szpitala zakażnego w wersji  demonstracyjnej

Zakończenie budowy pierwszego etapu modułowego szpitala zakażnego w wersji demonstracyjnej

Zarząd emitenta pragnie poinformować iż zakończony został etap budowy pierwszej wersji prototypu modułowego szpitala zakażnego o której rozpoczęciu informowaliśmy w raportach ESPI

W oparciu o zebrane oferty od dostawców i projekt techniczny dokonaliśmy zakupu komponentów , w tym zakupu kontenerów, sprzętu i wyposażenia do pierwszej pokazowej instalacji realizowanej w naszym Centrum rozpoczynając jej realizację w dniu 27.03.2020.

Działając w trudnych warunkach związanymi z ograniczeniami związanymi z panującą epidemią udało się nam zrealizować proces budowy w ciągu 14 dni roboczych

Konstrukcja oparta jest na najlepszych typowych , dostępnych na lokalnym rynku kontenerach biurowo-mieszkalnych, bardzo elastycznych w konfiguracji ścian, instalacji wewnętrznych. Zespół kontenerów został przeprojektowany przez nas do potrzeb błyskawicznego dostarczania i budowania szpitali zakaźnych w kraju i za granicą. Koncepcja została opracowana przez ekspertów BEP i firm współpracujących oraz grono specjalistów z różnych obszarów: medycznego, wentylacyjnego, budowlanego, nowoczesnych technologii teletechnicznych i informatycznych. Kompleksy wyposażane będą w moduły zapewniające niezależne zasilanie energetyczne , wentylacje i klimatyzacje , dostarczanie mediów w postaci wody , tlenu i gazów medycznych jak i odprowadzenia ścieków.

W najbliższy dniach przygotujemy obiekt do oficjalnych prezentacji dla potencjalnych klientów oraz dla zainteresowanych mediów. Ze względu na obowiązujące ograniczenia stosować będziemy w tym względzie obowiązujące procedury.

Spółka prowadzić też będzie prace związane z specjalistycznym wyposażeniem obiektu jak i dostosowywaniem go do wymagań poszczególnych zamawiających. Przygotowujemy się także do uruchomienia produkcji elementów i organizacji dostaw od podwykonawców dla wersji roboczych szpitala modułowego

wizualizacja wizualizacja wizualizacja wizualizacja wizualizacja wizualizacja wizualizacja wizualizacja wizualizacja