Biomass Energy Project S.A.

Rada Nadzorcza

Roman Bielański

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Sławomir Skarbonkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
rozwiń
Profil zawodowy, doświadczenie
2014-2017 Członek Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A.
2011- , Prezes Zarządu PBC ESTATE Sp. z o.o.
2006- , Sekretarz Generalny Polish Business Euro Club LTD w Londynie
1994-2006 Prezes Polish Business Center w Londynie
1993-1994 Atache handlowy Ambasady Polskiej w Londynie
1989-1992 Prezes Zarządu Modestus Sp. z o.o.
1982-1992 Działalność biznesowa w ramach SC Plexis jako współwłaściciel i zarządzający produkcją form wytryskowych i przetwórstwa tworzyw sztucznych
Wykształcenie
1993 International School of Trade przy Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w Warszawie
1979-1981 Kingway Princeton College London
1973-1978 Technikum Budowlane
Języki obce:
j.angielski, j.rosyjski

Angelika Magdalena Olejniczak

Sekretarz Rady Nadzorczej
rozwiń
Profil zawodowy, doświadczenie:
2009-2017 Starszy Asystent Zarządu PROJPRZEM S.A.
2005-2009 Pracownik administracyjno-biurowy P.W. JAGMAR
2001Doradca Klienta F.H.U SPRINTER
1998-2001 Specjalista ds. handlu AGRA S.C.
1991-1994 Staż P.P.H DREWPŁYT Sp. z o.o.
Wykształcenie:
średnie ekonomiczne
Kursy i szkolenia:
2012-2016 kurs j.angielskiego
2013-2014 Szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego

Andrzej Gerhardt

Członek Rady Nadzorczej

konsultant, ekspert i doradca w zakresie zarządzania dużymi projektami, administracji rządowej, zarządzania jakością, zamówień publicznych, badania rynków zagranicznych, działalności organizacji pozarządowych

rozwiń
Profil zawodowy, doświadczenie:
 • konsultant, ekspert i doradca w zakresie:
  • zarządzania dużymi projektami ( w tym: inwestycji i handlu zagranicznego, ochrony środowiska oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, facility management (FM), przekazu masowej informacji, promocji gospodarczej)- Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej,
  • administracji rządowej  i samorządu gospodarczego -Dyrektor Generalny, Dyrektor Departamentu,
  • zarządzania jakością (TQM), środowiskiem (EM) oraz problemami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
  • zamówień publicznych ( projekt Krajowego Systemu Poboru Oplat Drogowych)  - doradca operatora systemu,
  • badania rynków zagranicznych (w tym ekspert ds. rynków Azji Południowo- Wschodniej) – Wiceprezes Państwowej agencji Inwestycji Zagranicznych, Radca Handlowy Ambasady,
  • działalności organizacji pozarządowych (NGO) na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz systemu ONZ
 • Dyplomata- Radca Handlowy Ambasady w Kuala Lumpur i Brunei Darusalam, Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Przygotowawczego Światowej Konferencji ONZ nt, Środowiska i Rozwoju (Rio de Janeiro 1992), Pełnomocnik Prezesa RM, Komisarz Generalny Polski na EXPO’98 w Lizbonie oraz EXPO 2000 w Hanowerze,  
 • Prezes Centrum Środowiska i Rozwoju, członek Światowej Rady Ekorozwoju (WBCSD)
 • Prezes i członek zarządu spółek prawa handlowego (akcyjnej i z o.o.) – obecnie przedsiębiorca działalność gospodarcza.

Wykształcenie:
 • Magister inżynier energetyk (Politechnika Śląska) – ekonomista (Szkoła Główna Handlowa)
Języki obce:
 • angielski, niemiecki, rosyjski – biegle, hiszpański i chiński dla komunikacji.

Paweł Makówka

Członek Rady Nadzorczej

Dyrektor działu Strategii i Inwestycji w Funduszu 12Victoria, absolwent Zespółu Szkół Mechanicznych - technik mechaniki samochodowej oraz Policealnej Szkoły Zawodowej w Bydgoszczy

rozwiń
WYKSZTAŁCENIE:

 • 1990-1993 Zespół Szkół Zawodowych w Łańcucie – kierunek mechaniki pojazdowej
 • 1993-1996 Zespół Szkół Mechanicznych im J. Kochanowskiego w Łańcucie – technik mechaniki samochodowej
 • 2000 Studium Pracowników Ochrony Osób i Mienia w Warszawie – straż ochrony I stopnia
 • 2010-2011 Policealna Szkoła Zawodowa w Bydgoszczy - fizjoterapia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 1991 – 1993 : Mechanika pojazdów – stażysta
 • 1996 – 1997 : PHU Gram w Zduńskiej Woli - specjalista ds. zaopatrzenia
 • 1997 – 1998 : Nortex sp. z o. o. w Warszawie – szef działu logistyki
 • 1998 – 1999 : Oceana Craft sp. z o.o. – kierownik magazynu
 • 1999 – 2000 : Unitex spółka cywilna – kierownik działu sprzedaży
 • 2000 – 2002 : Konsensus sp. z o.o. w Bydgoszczy - pracownik interwencyjny ochrony
 • 2002 – 2003 : Desire sp. z o.o. w Warszawie - kierownik działu logistyki
 • 2002 – 2003 : Atrox sp. z o.o.- logistyk
 • 2003 – 2004 : Tamex sp. z o.o. – szef działu handlowego
 • 2004 – 2005 : Promis Łańcut – konstruktor budowlany
 • 2008 - 2009 : Renata Skopowska – szef działu transportu i logistyki
 • 2013 – obecnie : Fundusz 12Victoria - Dyrektor działu Strategii i Inwestycji