Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Jakie mamy plany?

Jakie mamy plany?

Stawiamy na kontynuację prowadzonej działalności na rynku krajowym oraz dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych. Skala projektów, w których uczestniczymy, pozwoli w najbliższych latach pomnożyć nasze obroty i zyski.

Energia i innowacja

W ramach  produkcji sadzonek roślin energetycznych przygotowujemy się do podpisania umów długoterminowych związanych z zakładaniem plantacji produkcyjnych dla podmiotów będących dużymi i bezpośrednimi odbiorcami biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych.

Kolejnym obszarem naszej aktywności jest współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zapewnieniu dostaw biomasy dla innowacyjnych jej zastosowań - np. przy produkcji biowęgla (innowacyjne zastosowania biomasy jest też przedmiotem naszych prac badawczych). Przygotowujemy się również do budowy własnego zakładu przerobowego o mocy produkcyjnej 50.000 ton w skali roku.

Opracowaliśmy unikalny produkt mobilnych laboratoriów do mikrorozmnażania roślin. Jest istotnym krokiem w kierunku zastosowań biotechnologii do produkcji sadzonek roślin oraz w kierunku rozszerzenia naszej oferty produktowej o kolejne perspektywiczne gatunki roślin. Planujemy wzbogacić ofertę o nowe urządzenia  będące wytworem badań rozwojowych prowadzonych we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi i firmami z międzynarodowym doświadczeniem.

Otwarci na świat

Jako jeden z pierwszych projektów o kluczowym znaczeniu dla ekspansji zagranicznej należy uznać ten, prowadzony dla firmy SEL na wyspie Seram w Indonezji. 

W ramach prac projektowych dostarczymy elementy pierwszego laboratorium, a w kolejnym kroku będziemy nadzorować jego uruchomienie. W tym wypadku początkowa wartość  kontraktu to około 2 mln $. Na terenie wyspy Seram będziemy też prowadzić działalność polegającą na sprzedaży sadzonek i zakładaniu plantacji roślin energetycznych będących zapleczem surowcowym dla elektrowni produkującej energię odnawialną  z biomasy.

W Indonezji rozpoczynamy również uprawy rolne. Plantacje te staną się ważnym elementem strategii naszego działania. Tworzyć będziemy plantacje specjalistyczne w kilku grupach rodzajowych:

- plantacje związane z tradycyjnymi uprawami, charakterystycznymi dla regionu - np. kukurydza, soja czy sorgo.

- plantacje roślin oleistych

- plantacje drzew szybkorosnących (melina, eukaliptus, teak)

- plantacje owoców egzotycznych

- plantacje przypraw oraz kawy

Jesteśmy przekonani, że skala projektów w których uczestniczymy pozwoli w najbliższych latach pomnożyć nasze obroty i zyski, pozwalając zbudować markę rozpoznawaną na światowych rynkach biomasy. W 2015 roku zamierzamy też przejść na rynek podstawowy GPW w Warszawie. Prowadzone są rozmowy na temat dual listingu. Najbardziej zaawansowane uzgodnienia dotyczą możliwości notowania akcji Spółki na AIM w Londynie.